10 câu danh ngôn Về gia đình hay nhất

Top những câu nói hay về Về gia đình


Danh ngôn Về gia đình

Lợi thế lớn của việc sống trong một gia đình lớn là bài học sớm về sự bất công thiết yếu của cuộc sống.

The great advantage of living in a large family is that early lesson of life's essential unfairness.

Chỉ một vài người trong chúng ta sẽ thừa nhận điều đó, nhưng đôi khi các diễn viên sẽ đọc một kịch bản như thế này: nhảm nhí ... nhảm nhí ... phần của tôi ... blah, blah, blah ... phần của tôi ... nhảm nhí.

I'm not like a politician that goes around talking about family values. And I can't get fired from being a funny person because I did something that most people are disapproving of. I think people are just obsessed with this morality that people perceive as being the right and wrong way of doing stuff.

Margaret Mead

Cultural Anthropologist

Marsha Norman

Playwright

Danh ngôn Về gia đình

Gia đình chỉ là tai nạn .... Họ không có ý làm bạn lo lắng. Họ thậm chí không có nghĩa là gia đình của bạn, họ chỉ là.

Family is just accident.... They don't mean to get on your nerves. They don't even mean to be your family, they just are.