10 câu danh ngôn Tình yêu hạnh phúc hay nhất

Top những câu nói hay về Tình yêu hạnh phúc

Benjamin Disraeli

Former Leader of the House of Commons

Đó chỉ là một nụ cười tỏa nắng, và ít tốn kém trong việc cho đi, nhưng giống như ánh sáng buổi sáng, nó rải rác trong đêm và làm cho ngày đáng sống.

It was only a sunny smile, and little it cost in the giving, but like morning light it scattered the night and made the day worth living.

Hôn nhân có nhiều đau khổ, nhưng độc thân không có thú vui.

Marriage has many pains, but celibacy has no pleasures.