10 câu danh ngôn Tình yêu hay nhất

Top những câu nói hay về Tình yêu

Taylor Swift

Singer-songwriter

Bạn là điều tốt nhất từng là của tôi.

You are the best thing that's ever been mine.

Thích quan trọng hơn yêu thương. No keo dai. Tôi muốn những gì giữa chúng ta sẽ kéo dài, Luke. Tôi không muốn chúng tôi chỉ yêu nhau và kết hôn và mệt mỏi với nhau và sau đó muốn cưới một người khác.

Liking is more important than loving. It lasts. I want what is between us to last, Luke. I don't want us just to love each other and marry and get tired of each other and then want to marry some one else.
Danh nhân nổi bật