Danh ngôn về Cuộc sống - Vanessa Redgrave


Có một lần, Daniel Day-Lewis, Jeremy Irons và tôi dự định xuất hiện tại liên hoan phim Sarajevo và bị tắt máy bay của Liên Hợp Quốc theo lệnh từ Geneva. Chúng tôi phải nhờ các nhà báo địa phương vận chuyển các bộ phim cho chúng tôi. Tôi nói với bạn điều này chỉ để chứng minh rằng các lễ hội có thể là một huyết mạch. Nhưng, sau tất cả những khó khăn tôi gặp phải khi đến đó, vào năm 1996, tôi thấy mình đang bay trên một chiếc máy bay RAF bốn chỗ với tư cách là khách chính thức, được Đại sứ quán Anh chứng thực. Trớ trêu thay, bộ phim tôi sắp trình chiếu là Mission: Impossible.

On one occasion, Daniel Day-Lewis, Jeremy Irons and myself were due to appear at the Sarajevo film festival and were turned off a UN plane on orders from Geneva. We had to get local journalists to transport the films in for us. I tell you this only to demonstrate that festivals can be a lifeline. But, after all the difficulties I'd had in getting there, in 1996 I found myself being flown in on a four-seater RAF plane as an official guest, endorsed by the British Embassy. Ironically, the film I was to present was Mission: Impossible.
Danh ngôn về Cuộc sống - Vanessa Redgrave