Danh ngôn về - Michael J. Fox


Chỉ một vài người trong chúng ta sẽ thừa nhận điều đó, nhưng đôi khi các diễn viên sẽ đọc một kịch bản như thế này: nhảm nhí ... nhảm nhí ... phần của tôi ... blah, blah, blah ... phần của tôi ... nhảm nhí.

Only a few of us will admit it, but actors will sometimes read a script like this: bullshit...bullshit...my part...blah, blah, blah...my part...bullshit.
Danh ngôn về  - Michael J. Fox