Danh ngôn về - Sherrilyn Kenyon


Bạn có thể có hình dạng con người trong ánh sáng ban ngày? (Talon) Rõ ràng là như vậy. Bạn đã bao giờ thử trả lời điện thoại mà không có ngón tay cái đối nghịch chưa? (Cánh)

Can you take human form in daylight? (Talon) Obviously so. Ever tried to answer a phone without opposable thumbs? (Vane)
Danh ngôn về  - Sherrilyn Kenyon